Балкан - Serbian

Dobrodošli u Aviagen

Aviagen brojlerski priplodni materijal obezbeđuje jednodnevne dedovske i roditeljske piliće klijentima u više od 100 zemalja širom sveta sa dokazanim uspehom kao i velikom i lojalnom bazom klijenata.

Aviagen također obezbeđuje i specijalni priplodni materijal sa ciljem da klijentima obezbedi fleksibilnost u odabiru proizvoda i ponuda zbog specifičnih zahteva tržišta. Rowan Range brend specijalnih ptica, sa različitim bojama u zavisnosti od izbora petla, dostupan je samo u Evropi i obezbeđuje potrebe određene niše i rastućeg tržišta, uključujući spororastući, fri-rendž i organski segment. Specialty Male portfolio je linija petlova čiji je cilj da klijentima koji traže specifične osobine u performansama brojlera to i omoguće, uključujući visoki randman grudnog mesa, adaptiranost na uslove gde je dominantna visoka temperatura ili atributi žive proizvodnje kao konverzija i leženje.

Aviagen-ov uspešan i dobro utvrđen selekcioni program konstantno pokazuje kontinuiran napredak u robustnosti i ukupnom zdravlju istovremeno obezbeđujući pticama najviši kvalitet nege i mogućih standarda dobrobiti.

Ross i Rowan Range brendovi su dostupni i u vašem regionu. Za više informacija posetite Aviagen engleski veb-sajt.


Aviagen product brands logos


Flags of Bosnia, Croatia and Serbia

Centar Resursa

Naša biblioteka sa informacijama sadrži materijale koje je razvio Aviagen da bi pomogao svojim klijentima profitabilno vođenje svojih pogona i proizvodnju pilića visokih performansi putem programa zdravog menadžmenta jata.

Svi dokumenti na Srpskom su navedeni ispod. Da skinete pdf, jednostavno kliknite na naslov. Ostali dokumenti su dostupni na Engleskom. Koristite pretraživanje Centra Resursa za pronalazak dokumenata na Srpskom ili Engleskom.

 Ciljni rezultati navedeni ovde su zavisni od ekonomskih ciljeva i gustina naseljenosti tipičnih za proizvodnju roditeljskih jata u Evropi, što utiče na planiranje ciklusa jata i tehnika menadžmenta. Ovo uobičajeno znači usvajanje strategije mendžmenta kada je prva svetlosna stimulacija u ili pre 21 nedelje starosti (do 146 dana starosti), što se razlikuje od preporučenih strategija u drugim regionima sveta.

Flags of Macedonia and Slovenia

For our customers in Slovenia and Macedonia

Svi dokumenti na ovom veb sajtu dostupni su na Engleskom jeziku u glavnom Centru za Resurse

Kontakt

Ako vam je potrebno više informacija molim vas kontaktirajte našu regionalnu kancelariju.

Aviagen KFT
T: +36 96 516 000
A: Mezőörs, Hungary
E: officeHU@aviagen.com
M: mediainquiries@aviagen.com

Pretraživanje Centra Resursa